Гісторыя Акадэміі праз лёс навукоўца

Радзім Гарэцкі,
галоўны навуковы супрацоўнік лабараторыі геатэктонікі і геафізікі Інстытута прыродакарыстання НАН Беларусі, акадэмік

Гісторыя Акадэміі навук неразрыўна звязана з лёсамi выбітных вучоных, якія стаялі ля вытокаў яе заснавання, займалі адказныя адміністрацыйныя пасады, сваімі працамі і навуковымі школамі папаўнялі скарбонку дасягненняў айчыннай навукі. Адной з такіх адметных фігур з’яўляецца Гаўрыла Іванавіч Гарэцкі – яскравы прыклад поўнай адданасці навуцы пры любых жыццёвых умовах.

ЛІТАРАТУРА
1. Бусько Віталь. Хацелася Радзіме памагчы… // Полымя. 1998, № 10. С. 215.
2. Никитенко П. Г., Бусько В. Н. Они были первыми академиками-экономистами Беларуси. – Минск, 2001.