Вясельны ручнік – сімвал светлага шляху і яднання маладых

Алёна Паўлава,
малодшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

Аўтар разглядае семантыку і асноўныя функцыі вобраза-прадмета «ручнік» у песенным фальклоры беларускай вясельнай абраднасці розных рэгіёнаў Беларусі.