З жыцця народа: пазаабрадавая лірыкабеларусаў

Артыкул прысвечаны пазаабрадавым лірычным песням. Разглядаюцца іх спецыфічныя характарыстыкі, тыповыя сюжэты і матывы.